Novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví určuje osoby povinné k nefinančnímu reportingu i oblasti poskytovaných informací: vliv činnosti firmy na životní prostředí (a životního prostředí na firmu), sociální a zaměstnanecká odpovědnost, respektování lidských práv a boj proti korupci.